Kategori: Fastigheter (sida 1 av 1)

10 saker att tänka på innan du bygger ditt Attefallshus

Att bygga ett Attefallshus kan vara ett utmärkt sätt att skapa mer utrymme på din fastighet eller för att skapa en extra inkomstkälla genom att hyra ut det som en uthyrningsenhet. Men innan du påbörjar byggnadsprojektet, finns det några viktiga saker som du bör tänka på.

Att tänka på vid bygge av ett Attefallshus

Här är tio saker att överväga innan du bygger den lilla byggnaden:

 • Bygglovsprocessen. Innan du börjar bygga så måste du söka bygglov hos din kommun. Detta kan ta tid och kan inkludera flera olika steg. Kontrollera bygglovsprocessen i din kommun i god tid före byggstart.
 • Placering. Fundera på var på din fastighet du vill placera din byggnad. Tänk på saker som solläge, närhet till befintliga byggnader och huruvida huset kommer att skapa skugga på befintliga trädgårdsområden.
 • Storlek. Ett Attefallshus får inte vara större än ett visst antal kvadratmeter och har också en högsta gräns för hur många meter högt det är. Tänk på hur stor du vill ha din byggnad och hur det kommer att passa in på din fastighet.
 • Byggmaterial. Det finns många olika byggmaterial att välja mellan när det gäller dessa små hus. Tänk på både pris och hållbarhet när du väljer material.
 • Dränering. Att se till att dräneringssystemet runt byggnaden är korrekt installerat är viktigt för att undvika fuktskador.
 • Anslutningar. Om du planerar att använda din byggnad som ett gästhus eller en uthyrningsenhet, måste du se till att det finns tillräckligt med el, vatten och avlopp.
 • Uppvärmning. Ett Attefallshus kan vara en kall plats på vintern om det inte finns tillräckligt med uppvärmning. Tänk på att installera en effektiv uppvärmning för att göra huset bekvämt året runt.
 • Ljus och ventilation. Att ha tillräckligt med ljus och god ventilation är också viktigt för att skapa en hälsosam och trivsam miljö i huset.
 • Byggkostnader. Byggkostnaderna för ett sådant här hus kan variera mycket beroende på materialval och storlek. Skapa en detaljerad budget och se till att du har råd med projektet innan du påbörjar det.
 • Underhåll. Precis som alla andra byggnader kräver huset underhåll. Se till att du har en plan för hur du ska underhålla huset på lång sikt.

Anlita en städfirma i Stockholm om du ogillar att städa

De allra flesta människor gillar att ha ett rent och städat hem. Däremot ogillar en stor majoritet av alla personer att utföra själva städningen. Detta är förstås inte särskilt överraskande. Om du hör till denna majoritet kan du dessutom slippa städa genom att anlita en städfirma i Stockholm. På så vis kan du göra ett gott intryck på dina gäster och samtidigt få en trivsam bostad att bo i på köpet.

Däremot kan det vara svårt att veta vilken aktör du ska anlita. Dessutom kanske du känner dig lite tveksam inför hela arrangemanget. I sådana fall bör du läsa vidare för att få reda på fördelarna med att anlita en städfirma i Stockholm!

En städfirma i Stockholm sparar dig både tid och pengar

Det finns många fördelar med att anlita proffs när det vankas städning. Några exempel på fördelarna med att göra detta är att:

 • Du sparar tid. Detta är såklart den allra mest uppenbara fördelen med att anlita en städfirma i Stockholm, som till exempel https://ishine.se/. Genom att slippa städa sparar du en hel del tid som då frigörs och kan läggas på annat. Du kan till exempel välja att koppla av eller ägna mer tid åt familj och vänner. Detta är väldigt värdefullt när du jobbar långa och tuffa arbetsdagar – då är städning det sista du vill ägna dig åt när du kommit hem!
 • Du sparar pengar. Du kanske undrar varför du skulle vilja lägga pengar på att låta någon annan städa din bostad när du kan göra detta själv utan kostnad? Men när du tänker på alla de städprodukter och den utrustning som du skulle behöva köpa in ställs saken i ett nytt ljus. Du kan då i själva verket spara pengar på att överlåta städningen till proffsen!
 • Jobbet utförs på rätt sätt. En tredje fördel med att ta hjälp av en duktig städfirma är att deras städare utför jobbet på bästa möjliga sätt. På så vis kan du försäkra dig om att din bostad kommer vara ordentligt städad och ren när de är färdiga. Du behöver inte heller oroa dig för att de ska råka förstöra dina möbler eller ditt golv!

Snabbfakta om stambyte inom Stockholm

Behövs bygglov? Vilka företag utför stambyte i Stockholm? Hur lång tid tar renoveringen? Läs mer i denna sammanfattande text om stambyte och vad detta innebär.

Vad är och innebär renoveringen?

Stambyte är något som behöver utföras på samtliga fastigheter. Detta efter allt från 20 år till närmare 50 år. Stammarna har under dessa år utsatts för slitage i så stor utsträckning att de riskerar att få större skador vilket kan innebära mycket stora vattenskador. Beroende på material och slitage kan det däremot variera kraftigt mellan olika fastigheter när bytet behöver ske.
Renoveringen innebär i korthet att alla stammar i fastigheten tas bort och ersätts med nya. För att komma åt dessa behöver framförallt badrum och andra våtrum rivas ner. I samband med detta byts även anslutningar.

Hur lång tid tar arbetet?

Från att hantverkarna påbörjar arbetet tar det 4 – 8 veckor till att renoveringen är slutförd. Men att säga att ett stambyte tar upp till 8 veckor är däremot mycket missvisande. Det som tar tid är istället planering, undersökning, eventuellt bygglov osv. Det finns flera bostadsrättsföreningar i Stockholm vars processer med denna renovering tagit 1 – 2 år. Detta från att första steget har tagits till att allt är helt klart. Samtidigt är processen något längre för just bostadsrättsföreningar än för en hyreslägenhetsfastighet.

Behövs bygglov?

Generellt behövs inte bygglov när stammarna byts. Detta utifrån att enbart renovering sker på befintlig konstruktion. Men det finns tillfällen då anmälan behöver ske. På Stockholm Stads hemsida anges följande tillfällen:

 • VA-stammarna placeras på annat sätt än tidigare stammar
 • Den bärande konstruktionen på fastigheten påverkas

Det bästa är att kontakta en bygglovshandläggare hos Stockholm Stad och fråga om osäkerhet finns kring om bygglov krävs eller inte. Ofta kan det företag som hjälper till med renoveringen hjälpa till med detta.

Företag som utför stambyte inom Stockholm

Det finns självklart ett stort antal företag i Stockholm som jobbar med dessa renoveringar. De kan däremot delas in i två kategorier.

Totalentreprenad med all kunskap inom företaget
Det överlägset vanligaste är att företagen erbjuder totalentreprenad. Däremot kan det skilja hur de olika yrkeskompetenserna anlitas. De största företagen har all kompetens ”under samma tak”. Med andra ord har företaget allt från elektriker till snickare anställda.

Hantverkare som hyrs in
Det andra alternativet är att ett företag tar totalentreprenad och anlitar underkonsulter beroende på vilken kompetens som behövs.

För- och nackdelarna med att äga ett fritidshus

Fritidshus är en bostadsform som kan ha någon av många olika skepnader och former. Till exempel kan ett sådant fritidsboende vara ett torp, ett hus eller en stuga på “vischan”. Men det finns också andra varianter och många moderna hus av detta slag påminner mer om lite mindre villor.

Många svenskar väljer att åka till sina fritidsbostäder när det vankas storhelger eller semester. Vissa besöker dock sina fritidsboenden så ofta de bara har möjlighet till. Men vilka är då fördelarna och nackdelarna med att äga ett fritidshus? Nedan berättar vi mer om upp- respektive nedsidan med denna boendeform!

Fritidshus möjliggör ett naturnära boende

Det finns många fördelar med att äga ett fritidshus, däribland dessa:

 • Möjligheten till ett naturnära boende. Detta är den allra viktigaste fördelen med ett fritidsboende för de allra flesta svenskar. Fritidsbostäder har ofta ett naturnära läge vilket gör att du kan koppla av i en naturskön miljö i din sommar-/vinterstuga.
 • Det är en prisvärd boendeform. Det är i regel betydligt billigare att bygga eller köpa en fritidsbostad än att göra detsamma med en villa. En anledning till detta är att fritidsboenden vanligtvis inte är avsedda för innehavaren att bo i permanent.
 • En fritidsbostad kan byggas ut. Det är faktiskt ganska billigt att låta bygga ut sin fritidsbostad. Detta gäller inte minst om man jämför kostnaden för att göra detta med vad det skulle kosta att göra detsamma med en villa. Och om du väljer att göra en utbyggnad kan du öka både värdet på boendet som få mer användning för detsamma.

Det finns också vissa nackdelar med att bo i ett fritidsboende:

 • Inte alltid samma levnadsstandard. Ska man hårddra det kan en nackdel med ett fritidshus vara att levnadsstandarden varierar. Det är nämligen inte säkert att du i ditt fritidsboende har tillgång till samma sorts bekvämligheter som du tar för givet i din lägenhet eller villa.
 • Oklar skattesituation. I dagsläget kanske inte detta är en fördel att räkna upp, men den kan komma att bli. Miljöpartiet har nämligen utformat ett förslag om att beskatta fritidshus än hårdare än vad man idag beskattar permanenthus. Hur det blir med den saken återstår dock att se.

Fakta om Stockholms Elbolag

Stockholms Elbolag är ett svenskt elbolag som har kontor i Skåne och i Stockholm. De är en leverantör men inte producent. Företaget försöker framförallt att konkurrera med låga priset och god kundservice.

Tre konkurrensfördelar hos Stockholms elbolag

Under ”Om oss” på hemsidan presenterar Stockholms Elbolag tre orsaker till att välja just detta elbolag.

 • Billigast möjliga el
  Stockholms Elbolag producerar ingen el – de är istället ett distributionsföretag. Eftersom de inte säljer el har de inget behov av att hålla uppe priserna. Istället kan de ha fokus på att leverera så billig el som möjligt till sina kunder.
 • ”Elmarknadens bästa kundservice”
  Konkurrensen är hård inom branschen och kunder väljer i allt större grad att byta elbolag om de inte är helt nöjda. För att få nya kunder, och behålla befintliga, har Stockholms Elbolag valt att sträva efter att erbjuda ”Elmarknadens bästa kundservice”.
 • Samfakturering
  Kunderna kan få en enda faktura som samlar ihop kostnaderna för både el och elnät. Detta även om kunden har flera olika anläggningar. Detta är elbolaget ensamma om att erbjuda i Sverige. En lösning som är mycket uppskattad av kunderna tack vare betydligt enklare administration.

Premium – Välja avtal

Elpriset kan gå upp och ner relativt kraftigt. Det betyder även att villaägaren och vissa företag kan få kraftigt ändrade elkostnader över tid. Samtidigt påverkas inte hyresgästen på samma sätt då förbrukningen är betydligt lägre. För att möta olika kundgrupper har Stockholms Elbolag valt att erbjuda tre olika avtal. Det som skiljer är om det är rörligt pris, fast pris eller en mix av dessa.

Premium Fastpris

Premium Fastpris rekommenderas till privatkunder och företag. Här tecknas 1 – 10 års avtal med ett fast pris under hela löptiden. Ett säkert sätt att veta vad kostnaden kommer att bli per kW. Smidigt om budget behöver göras då detta ger så låg risk som möjligt.

Premium Garanti

Premium Garanti rekommenderas till villaägare och företagare. Det unika med avtalet är att det ger ett fast pris vintertid. Det tecknas på 1 – 5 år och har fast pris på el från oktober fram till mars. Därefter övergår det till rörligt pris.

Premium Försäkring

Premium Försäkring rekommenderas till företag. Här används ett pristak. Även om priset kan röra sig så kommer det aldrig gå över denna nivå för kunden.

(All fakta är från hemsidan till Stockholms Elbolag. Det är därmed den fakta som de kommunicerar ut till sina kunder)

Frågor om stambyte – och svar från erfaren firma i Stockholm

Danixo är ett företag i Stockholm som arbetar med stambyte. För den som går i tankarna om att göra en sådan renovering, eller för den som bara är nyfiken, finns det gott om matnyttig information på deras hemsida. Här sammanställer vi delar av den informationen – i FAQ-form.

Danixo i Stockholm: Vilka tekniker för stambyte erbjuds?

På sin hemsida påpekar Danixo att Stockholm är mångfacetterat vad gäller fastigheterna – ett stambyte kan utföras på flera sätt och tekniken anpassas till viss del efter fastigheten. Företaget berättar om ett flertal olika tekniker:

 • Traditionellt stambyte
  Den traditionella tekniken är den äldsta och den som är mest välbeprövad. Många menar också att det är den här metoden som gör att rören håller längst. Metoden innebär att man börjar med rivning av alla våtutrymmen och kök – och sedan byter samtliga ledningar och rör som sitter i huset. Sedan skall våtutrymmena byggas upp på nytt igen.
 • Kassett stambyte
  Kasettekniken liknar den traditionella, med skillnaden att man placerar stammar och rör i våtrumskassetter som sitter utan på väggen. Metoden har blivit ganska populär, och vägghängda toaletter sätts i samma kassett.
 • Partiellt stambyte
  Vid ett traditionellt stambyte ersätts alla stammar och ledningar på en gång. Vid ett partiellt byte så byts rören ut i olika omgångar. Danixo säger att det här är en vanlig metod för stambyte i Stockholm, och görs ofta i samband med renovering av badrum och/eller kök.

Hur ofta ska ett stambyte göras?

Man brukar säga att det bör göras efter ungefär 40 till 60 år efter att det senaste bytet gjordes. Det är dock inte ovanligt att det görs med tätare intervaller än så. Det beror helt enkelt på rörens skick och hur de har belastats. Flera rörfirmor i Stockholm, inte bara Danixo, kan säkerligen vittna om att en del stammar börjar få ett behov av byte redan efter 30 års användning.

Hur lång tid tar det?

Det varierar lite, naturligtvis. Danixo skriver på sin hemsida att det inte brukar ta längre än 8 till 12 veckor att få allting klart. Det här är dock under förutsättningen att projektet är gott planerat. Partiella stambyten tar som regel betydligt kortare tid än så – men oavsett metod och teknik krävs alltid god planering innan projektet påbörjas.

Presenttips till livsnjutaren

Att lyckas med presentinköpen är inte alltid det enklaste men har personen man ska uppvakta någon form av intresse kan man utgå ifrån det för att hitta något som passar. Alla gillar vi väl att njuta av livet men det finns dom som verkligen uppskattar det där lilla extra när det kommer till livsnjutning. Nedan finner du några roliga presenttips som passar utmärkt just för den renodlade livsnjutaren.

Portabel infraröd bastu

En av dom senaste hälsotrenderna som också innebär en stunds lyxig avkoppling är att basta i en infraröd bastu. Den skiljer sig från en vanlig variant på det sättet att värmen kommer från infraröda lampor vilket ger en mer behaglig temperatur. Både kropp och knopp för en rejäl boozt och en portabel bastu är perfekt att ha hemma för den som inte har plats med en vanlig.

En infraröd bastu av den här modellen går lös på drygt 4000 kronor och passar att ge bort vid ett väldigt speciellt tillfälle eller om man är flera personer som planerar att gå ihop för att köpa något lite dyrare. Vardagslyx kommer minst sagt finnas nära tills hands för den som uppvaktas med en sådan här present.

En dag på spa

Känns det överflödigt att köpa en infraröd bastu kan man istället ge bort en dag på spa. Dom flesta moderna spaanläggningar erbjuder flera olika bastumodeller, varma och kalla bad, massagebehandlingar, god mat och dryck och mycket mer. Här kan alltså livsnjutaren spendera en hel dag åt att njuta av livets goda till fullo. Extra roligt blir det om man är flera stycken som planerar in dagen och spenderar den tillsammans.

Gastronomisk upplevelse

Något annat som livsnjutaren verkligen brukar uppskatta är när det serveras mat utöver det vanliga. Att då bjuda ut födelsedagsbarnet på en extra fin restaurang blir en fin present. Alternativt kan man leta efter någon annan mat- eller dryckesupplevelse så som öl- eller vinprovning, choklad- eller ostprovning eller något annat man tror skulle kunna passa. Många sådana upplevelser finns att köpa som presentkort och kan alltså brukas när mottagaren själv önskar.

Att köpa en pryl till en person man ser som en livsnjutare kan vara klurigt. Upplevelser av olika slag brukar däremot gå hem hos dom flesta och förutom att det är trevlig blir det också ett minne att bära med sig.

Elmaterial för hemmafixare

Kablar, kopplingsdosor, tänger och lampor. Det finns många elprodukter man behöver för att kunna göra även de enklaste av arbeten i hemmet. Även om man inte får dra el själv i någon egentlig utsträckning, finns det en rad saker man absolut kan utföra på egen hand. Att ha rätt utrustning för jobbet är naturligtvis en grundförutsättning. Behöver man fylla på verkstaden med lite extra elprodukter kan man besöka någon av de många elbutiker som finns tillgängliga på nätet. Handlar man från Sverige kan man vara säker på att man får produkter anpassade för spänningen i Svenska ledningar. Vidare kan man kallt räkna med att produkterna som säljs har genomgått tillräckliga tester för att vara säkra att använda.

Här finns alla de elprodukter som krävs för enklare arbeten. Vid ett besök kan man med fördel titta på övriga sortimentet som innehåller en hel del nyttigt för den som tycker om att fixa därhemma. Som ägare till en villa finns det alltid någonting man kan förbättra eller konstruera. Genom att snabbt få tillgång till de byggmaterial och elprodukter som krävs, har man alla förutsättningar att göra någonting bra ännu väsentligt bättre!

Utomhusbelysning

Någonting som man ofta kan göra själv, är att sätta in trädgårdsbelysning. En utomhusbelysning skall vara tillräckligt stark för att göra tydlig visuell skillnad. Samtidigt behöver den sällan vara stark nog för att man skall kunna röra sig fritt som i dagsljus. För den med trappor och sittplatser i trädgården kan infällda spottar vara värt att titta på. Med hjälp av sådana komponenter kan man radikalt förbättra känslan i trädgården! Har man inga bra ställen att sätta in spottar på, kan man hitta ett flertal trädgårdslampor som är fristående. Dessa kräver inte hög spänning och kan i regel sättas in av vem som helst. Viktigt är naturligtvis att man sätter sig in i hur man skall göra för att det hela skall fungera som tänkt.

Som alltid när man gör arbeten med el, är det viktigt att man håller systemet säkert i fall av regn och snö. Det går att finna en rad färdiga skydd för såväl kontakter som sladdar. Känner man sig osäker på hur man skall sätta in belysningen bör man alltid ta kontakt med proffs som kan stötta i arbetet. I vissa fall kan man kalla in hjälp för en hel installation. Andra gånger gäller det att få en hint i rätt riktning för att man själv skall kunna ta sig an jobbet.

Hindra villainbrott

Det spelar inte någon större roll var i landet man befinner sig när det gäller risk för inbrott i villafastigheter och andra bostadsformer. Under året rapporteras en rad inbrott där tjuvar tagit sig in och fullständigt vänt upp och ner på hela bostaden. Det är ett av de brott som är svåra att hantera för polisen då man sällan har några egentliga bevis. I takt med att allt fler installerar säkerhetsdörrar blir det svårare för inbrottstjuvar att ta sig in i bostäder. Andra väljer larm med kameraövervakning för att kunna identifiera vem som varit i hemmet och inte. En säkerhetsdörr har fördelen att den både avskräcker och försvårar. Att installera säkerhetsdörrar i Uppsala med flera städer har därför blivit en trend som gör skillnad.

Naturligtvis är det viktigt att man inte bara säkrar upp sin dörr. I en villa finns det många sätt att ta sig in förutom genom denna. Att ha fönsterlås är ett sätt att minimera risken för att någon skall ta sig in den vägen. Det är betydligt svårare att obemärkt förstöra en stor glasruta, än att bryta upp låset utifrån. Skulle någon ändå vilja komma in på detta sätt kan man räkna med att det drar till sig en hel del uppmärksamhet. Vidare kan man använda sig av rörelsedetektorer vilka sätter igång kraftig belysning i anslutning till husets fönster när någon går förbi. Detta ökar risken för att någon skall ingripa direkt eller kalla på förstärkning.

Snygga säkerhetsdörrar i Uppsala

Uppsala är en stad som är känd för sina fastigheter och sin vackra stadsbild. Det kan kännas tveksamt att installera moderna säkerhetsdörrar i dessa hus vilket skulle kompromissa med estetiken i området. Här kan man vinna på att titta på utbudet säkerhetsdörrar vilka levereras till staden. De nya säkerhetsdörrarna som finns på marknaden har en och samma grundstomme. Det yttre kan dock varieras enormt. Bor man i en äldre trappuppgång kan man med fördel välja spegeldörrar i rustik trä. Oavsett vad för säkerhetsklass man valt, 1, 2, 3, 4 går det att anpassa utseendet för att det skall stämma in i den atmosfär som finns i flerfamiljshuset. Detsamma gäller också för den som vill köpa säkerhetsdörr till en villa. Såväl moderna som äldre former går lätt att ta fram utifrån smak.

Förutom att installera säkerhetsdörr kan man behöva tänka på vad man har för andra ytterdörrar. Kanske finns det en altandörr som inte står emot de enklaste försök till inbrott? Det är inte ovanligt att groventré eller andra ingångar har mycket undermåliga dörrar. Här finns mycket att åtgärda för den som vill ha sitt hem säkert. Information finns att hitta via en rad företag som jobbar med säkerhetsdörrar i Uppsala.

Husets e6

Varje lägenhetshus har ett. Det är ibland proppfullt med saker: ölbackar, skor, pulkor, väskor och barnvagnar. Ibland luktar det illa av gamla bananskal, blöjor och kött som långsamt ruttnar längst ner i en soppåse. Ofta är det ett högljutt ställe, med tv-ljud, hög musik, barn som stojar och busar – och en irriterad äldre människa som hojtar från ett okänt våningsplan.

Trapphuset. Detta nödvändiga ställe som få kanske tänker på eller uppskattar, men som trots det finns i alla hyreshus i hela landet. Några använder det som ett extra förvaringsutrymme, ett smidigt sätt att få plats med sådant man inte orkar släpa mellan vind och källare. Några bidrar till dålig lukt och tar för vana att ställa ut fulla soppåsar där i väntan på att man ska gå ner och kan slänga den på vägen. Några väsnas, skriker, leker och gormar i trapphuset.

Barnens plats

För husets barn är trapphuset ofta ett spännande ställe. Det är liksom hemma i tryggheten, men ändå mer spännande än rummen som finns i den egna lägenheten. I trapphuset kan de vara för sig själva på ett säkert sätt, bara ett par trappsteg bort från mamma och pappa. Bara ett par trappsteg bort från sina saker, sin säng och ett dukat bord med varm kvällsmat.

Om ungarna inte sitter utanför sin ytterdörr och protesterar mot sina föräldrars auktoritet så är de kanske i trapphusets hiss. Här kan de spendera många timmar med att trycka på de olika knapparna, åka upp och ner, busa med grannarna som också åker med och kanske till och med ta med sig fika och dricka saft ur en termos och äta en bulle i hissen? Busigt värre!

Grannarna

En annan viktig aspekt av trapphuset är grannarna. De fruktansvärda och de underbara.

Har man den första sorten, de irriterade, snörpiga grannarna som aldrig stannar, som bara mumlar ett snabbt, nästan ohörbart hej när man möts i trapphuset och som aldrig öppnar dörren när man i panik ringer på och har låst sig ute, i stort behov av att låna en telefon, då är trapphuset ingen välsignelse.

Men kanske har man den andra sorten: fina grannar som är hjälpsamma och positiva och gärna lånar ut en liter mjölk när man lovat barnen att göra pannkakor. Dessa grannar stannar när man möts i trapphuset, byter ett ord om väder och vind och insisterar på att vattna ens blommor när man ska på semester. Då uppskattar man sitt trapphus.