Stockholms Elbolag är ett svenskt elbolag som har kontor i Skåne och i Stockholm. De är en leverantör men inte producent. Företaget försöker framförallt att konkurrera med låga priset och god kundservice.

Tre konkurrensfördelar hos Stockholms elbolag

Under ”Om oss” på hemsidan presenterar Stockholms Elbolag tre orsaker till att välja just detta elbolag.

  • Billigast möjliga el
    Stockholms Elbolag producerar ingen el – de är istället ett distributionsföretag. Eftersom de inte säljer el har de inget behov av att hålla uppe priserna. Istället kan de ha fokus på att leverera så billig el som möjligt till sina kunder.
  • ”Elmarknadens bästa kundservice”
    Konkurrensen är hård inom branschen och kunder väljer i allt större grad att byta elbolag om de inte är helt nöjda. För att få nya kunder, och behålla befintliga, har Stockholms Elbolag valt att sträva efter att erbjuda ”Elmarknadens bästa kundservice”.
  • Samfakturering
    Kunderna kan få en enda faktura som samlar ihop kostnaderna för både el och elnät. Detta även om kunden har flera olika anläggningar. Detta är elbolaget ensamma om att erbjuda i Sverige. En lösning som är mycket uppskattad av kunderna tack vare betydligt enklare administration.

Premium – Välja avtal

Elpriset kan gå upp och ner relativt kraftigt. Det betyder även att villaägaren och vissa företag kan få kraftigt ändrade elkostnader över tid. Samtidigt påverkas inte hyresgästen på samma sätt då förbrukningen är betydligt lägre. För att möta olika kundgrupper har Stockholms Elbolag valt att erbjuda tre olika avtal. Det som skiljer är om det är rörligt pris, fast pris eller en mix av dessa.

Premium Fastpris

Premium Fastpris rekommenderas till privatkunder och företag. Här tecknas 1 – 10 års avtal med ett fast pris under hela löptiden. Ett säkert sätt att veta vad kostnaden kommer att bli per kW. Smidigt om budget behöver göras då detta ger så låg risk som möjligt.

Premium Garanti

Premium Garanti rekommenderas till villaägare och företagare. Det unika med avtalet är att det ger ett fast pris vintertid. Det tecknas på 1 – 5 år och har fast pris på el från oktober fram till mars. Därefter övergår det till rörligt pris.

Premium Försäkring

Premium Försäkring rekommenderas till företag. Här används ett pristak. Även om priset kan röra sig så kommer det aldrig gå över denna nivå för kunden.

(All fakta är från hemsidan till Stockholms Elbolag. Det är därmed den fakta som de kommunicerar ut till sina kunder)