Bemanningssjuksköterskan har en viktig roll i vården. De hoppar in där det behövs extra personal och avlastar den ordinarie personalen. Bemanningssjuksköterskan måste kunna anpassa sig efter olika avdelningar, rutiner och arbetssätt. Flexibilitet är a och o. Bemanningssjuksköterskeyrket passar bra för sjuksköterskor som vill ha variation i arbetet och prova på olika arbetsplatser. Det ger en bredare erfarenhet än att bara arbeta på en avdelning. Samtidigt får man chansen att lära känna många nya kollegor.

Kompetenskrav

För att arbeta som bemanningssjuksköterska krävs legitimation som sjuksköterska samt några års yrkeserfarenhet. Ju mer erfarenhet desto bättre, eftersom man snabbt ska kunna sätta sig in i nya rutiner. Vana att arbeta självständigt är ett måste. Bemanningssjuksköterskan bör också vara social, flexibel och ha lätt för att samarbeta. Man måste kunna ta egna initiativ men samtidigt lyssna in teamet runt omkring sig.

Arbetstider

Arbetstiderna för bemanningssjuksköterskor kan variera mycket. Ofta handlar det om att hoppa in vid sjukdom och semester, så det kan bli arbete under helger eller nätter. Arbetspassen kan bli allt från några timmar till flera veckor långa uppdrag. Flexibiliteten i arbetstiderna passar bra för sjuksköterskor som vill kombinera arbetet med småbarnsföräldraskap eller studier. Samtidigt får man räkna med att det ibland kan bli jobbiga arbetstider.

Arbetsmiljö

Eftersom bemanningssjuksköterskan ofta byter arbetsplats blir arbetsmiljön varierande. En utmaning kan vara att komma in i redan sammansvetsade arbetsgrupper. Det är viktigt med ett bra bemötande från kollegor så att man snabbt känner sig välkommen och delaktig. Positivt är att man får inblick i hur vården fungerar på olika ställen. Olika sjukhus och avdelningar kan ha väldigt varierande arbetssätt och rutiner. Som bemanningssjuksköterska lär man sig mycket nytt hela tiden.

Lön

Lönen för bemanningssjuksköterskor ligger ofta något högre än för tillsvidareanställda. Det beror bland annat på att arbetstiderna kan vara mer oregelbundna med fler helger och jourer. Exakt lön beror på utbildning, erfarenhet och vilket företag man arbetar för. Det är vanligt med provision eller bonusar utöver grundlönen. Semesterersättning och pensionsavsättningar ingår också i anställningsvillkoren.

Behovet av bemanningssjuksköterskor väntas öka framöver. Med en åldrande befolkning och ökade vårdbehov samtidigt som många sjuksköterskor går i pension blir bemanning en allt viktigare pusselbit. Bemanning ger en flexibilitet för vårdgivare att täcka upp vid toppar i vårdbehovet. Samtidigt erbjuds sjuksköterskor intressanta arbetsuppgifter och möjlighet att bredda sin kompetens. Så utsikterna för framtida jobbmöjligheter ser mycket goda ut.