SMS-lån har från tid till annan uppmärksammats för sin snabbhet och smidighet. Men detta är inte nödvändigtvis alltid den bästa lösningen på lite längre sikt. I denna artikel diskuterar vi några av de vanligaste fallgroparna med mikrolån och förklarar hur du kan undvika dessa.

6 fallgropar med SMS-lån som du bör undvika till varje pris

De vanliga fallgropar med dessa lån som vi vill belysa är att:

  • Ignorera lånevillkoren. Ett av de vanligaste misstagen som vissa låntagare gör är att inte noggrant läsa igenom lånevillkoren. Många är därför inte fullt införstådda med vilka räntor och avgifter som tillkommer, och kan därför tvingas betala oväntade kostnader. Se därför till att noggrant granska alla kostnader och villkor innan du tar ett SMS-lån.
  • Låna för mycket. Det kan vara frestande att låna mer pengar än vad man egentligen behöver, eftersom processen är så enkel och smidig. Men genom att låna för mycket pengar kan du försvåra för dig själv när det kommer till att betala tillbaka lånet och minska din skuldbörda.
  • Inte ha någon plan för återbetalning. Många tar ett SMS-lån utan att ha en tydlig plan för hur de ska betala tillbaka lånet. Det är viktigt att ta fram en budget och ha en återbetalningsplan. Genom att ha en plan och följa denna kan du enklare undvika att fastna i en skuldfälla.
  • Inte undersöka alternativen. Dessa lån kostar ibland lite mer jämfört med vissa andra finansieringslösningar. I vissa situationer kan det vara mer ekonomiskt fördelaktigt att se över andra alternativ, som till exempel ett traditionellt lån från banken. Se över dina alternativ innan du bestämmer dig för att göra en låneansökan.
  • Ta flera lån samtidigt. Vissa låntagare tar flera lån samtidigt eller tätt in på varandra. Att göra detta är sällan att föredra, då det ökar risken för att du inte kommer kunna betala tillbaka lånen i tid. Dessutom drar du också på dig ännu högre avgifter.
  • Inte kommunicera med långivaren. Inser du att du inte kommer kunna betala tillbaka lånet i tid? Då är det viktigt att omedelbart kontakta långivaren. Om du ignorerar problemet kommer detta bara göra saken värre. Till exempel kan du påföras högre avgifter och drabbas av andra konsekvenser om du inte sköter betalningen och kommunikationen med långivaren.