Behövs bygglov? Vilka företag utför stambyte i Stockholm? Hur lång tid tar renoveringen? Läs mer i denna sammanfattande text om stambyte och vad detta innebär.

Vad är och innebär renoveringen?

Stambyte är något som behöver utföras på samtliga fastigheter. Detta efter allt från 20 år till närmare 50 år. Stammarna har under dessa år utsatts för slitage i så stor utsträckning att de riskerar att få större skador vilket kan innebära mycket stora vattenskador. Beroende på material och slitage kan det däremot variera kraftigt mellan olika fastigheter när bytet behöver ske.
Renoveringen innebär i korthet att alla stammar i fastigheten tas bort och ersätts med nya. För att komma åt dessa behöver framförallt badrum och andra våtrum rivas ner. I samband med detta byts även anslutningar.

Hur lång tid tar arbetet?

Från att hantverkarna påbörjar arbetet tar det 4 – 8 veckor till att renoveringen är slutförd. Men att säga att ett stambyte tar upp till 8 veckor är däremot mycket missvisande. Det som tar tid är istället planering, undersökning, eventuellt bygglov osv. Det finns flera bostadsrättsföreningar i Stockholm vars processer med denna renovering tagit 1 – 2 år. Detta från att första steget har tagits till att allt är helt klart. Samtidigt är processen något längre för just bostadsrättsföreningar än för en hyreslägenhetsfastighet.

Behövs bygglov?

Generellt behövs inte bygglov när stammarna byts. Detta utifrån att enbart renovering sker på befintlig konstruktion. Men det finns tillfällen då anmälan behöver ske. På Stockholm Stads hemsida anges följande tillfällen:

  • VA-stammarna placeras på annat sätt än tidigare stammar
  • Den bärande konstruktionen på fastigheten påverkas

Det bästa är att kontakta en bygglovshandläggare hos Stockholm Stad och fråga om osäkerhet finns kring om bygglov krävs eller inte. Ofta kan det företag som hjälper till med renoveringen hjälpa till med detta.

Företag som utför stambyte inom Stockholm

Det finns självklart ett stort antal företag i Stockholm som jobbar med dessa renoveringar. De kan däremot delas in i två kategorier.

Totalentreprenad med all kunskap inom företaget
Det överlägset vanligaste är att företagen erbjuder totalentreprenad. Däremot kan det skilja hur de olika yrkeskompetenserna anlitas. De största företagen har all kompetens ”under samma tak”. Med andra ord har företaget allt från elektriker till snickare anställda.

Hantverkare som hyrs in
Det andra alternativet är att ett företag tar totalentreprenad och anlitar underkonsulter beroende på vilken kompetens som behövs.