Danixo är ett företag i Stockholm som arbetar med stambyte. För den som går i tankarna om att göra en sådan renovering, eller för den som bara är nyfiken, finns det gott om matnyttig information på deras hemsida. Här sammanställer vi delar av den informationen – i FAQ-form.

Danixo i Stockholm: Vilka tekniker för stambyte erbjuds?

På sin hemsida påpekar Danixo att Stockholm är mångfacetterat vad gäller fastigheterna – ett stambyte kan utföras på flera sätt och tekniken anpassas till viss del efter fastigheten. Företaget berättar om ett flertal olika tekniker:

  • Traditionellt stambyte
    Den traditionella tekniken är den äldsta och den som är mest välbeprövad. Många menar också att det är den här metoden som gör att rören håller längst. Metoden innebär att man börjar med rivning av alla våtutrymmen och kök – och sedan byter samtliga ledningar och rör som sitter i huset. Sedan skall våtutrymmena byggas upp på nytt igen.
  • Kassett stambyte
    Kasettekniken liknar den traditionella, med skillnaden att man placerar stammar och rör i våtrumskassetter som sitter utan på väggen. Metoden har blivit ganska populär, och vägghängda toaletter sätts i samma kassett.
  • Partiellt stambyte
    Vid ett traditionellt stambyte ersätts alla stammar och ledningar på en gång. Vid ett partiellt byte så byts rören ut i olika omgångar. Danixo säger att det här är en vanlig metod för stambyte i Stockholm, och görs ofta i samband med renovering av badrum och/eller kök.

Hur ofta ska ett stambyte göras?

Man brukar säga att det bör göras efter ungefär 40 till 60 år efter att det senaste bytet gjordes. Det är dock inte ovanligt att det görs med tätare intervaller än så. Det beror helt enkelt på rörens skick och hur de har belastats. Flera rörfirmor i Stockholm, inte bara Danixo, kan säkerligen vittna om att en del stammar börjar få ett behov av byte redan efter 30 års användning.

Hur lång tid tar det?

Det varierar lite, naturligtvis. Danixo skriver på sin hemsida att det inte brukar ta längre än 8 till 12 veckor att få allting klart. Det här är dock under förutsättningen att projektet är gott planerat. Partiella stambyten tar som regel betydligt kortare tid än så – men oavsett metod och teknik krävs alltid god planering innan projektet påbörjas.