Inför en paneldebatt är valet av moderator ett av de viktigare valen som kan göras. Det är nämligen viktigt att låta tillställningen ledas av en kunnig och kompetent person. Personen ifråga bör dessutom kunna engagera åhörarna och göra det hela underhållande. Som om inte detta vore nog finns det även flera andra faktorer att ta i beaktande. Läs vidare så berättar vi mer!

Valet av moderator bör göras med stor omsorg

Det finns flera faktorer som avgör huruvida en paneldebatt blir en flipp eller flopp. Därför är det viktigt att identifiera nycklarna till framgång och säkerställa att dessa finns på plats. Av detta skäl bör du som ska anordna en sådan debatt tänka på att:

  • Välja moderator med stor omsorg. Det är viktigt att välja ut de olika deltagarna som ska delta i paneldebatten med stor omsorg. Men kanske än viktigare är valet av moderator. Det spelar nämligen knappt någon roll vilka deltagarna i panelen är om den som leder hela tillställningen inte klarar av att utföra sin uppgift på ett vettigt sätt. Därför bör detta val göras med särskilt stor omsorg.
  • Även valet av panelmedlemmar är viktigt. Det är naturligtvis även viktigt att de olika medlemmarna till panelen väljs ut med stor omsorg. De olika deltagarna bör vara såväl intressanta och spännande som vältaliga och kunniga. Dessutom bör de gärna representera en bred skara individer vad gäller allt från kön och ålder till bakgrund och perspektiv.
  • Öva inte in diskussionen på ett formellt sätt. Det finns inget skäl att öva in diskussionen på förhand. Detta är inte bara onödigt utan riskerar även att förstöra dynamiken i paneldebatten och göra att den känns väldigt konstlad. Däremot kan det vara bra om den person som ska leda tillställningen redan på förhand ger deltagarna i panelen vissa förhållningsregler och liknande. Med detta sagt är det dock viktigt att spontaniteten inte går förlorad.
  • Paneldebatten bör läggas upp mer som en diskussion. Allra helst bör paneldebatten framstå som en mer eller mindre normal diskussion. Därför bör den även läggas upp på detta vis. Den bör med andra ord inte bestå av flera mindre presentationer som görs av respektive panelmedlem.