Kategori: Tjänster (sida 1 av 1)

Viktigt att välja en moderator som kan fylla ut skorna

Inför en paneldebatt är valet av moderator ett av de viktigare valen som kan göras. Det är nämligen viktigt att låta tillställningen ledas av en kunnig och kompetent person. Personen ifråga bör dessutom kunna engagera åhörarna och göra det hela underhållande. Som om inte detta vore nog finns det även flera andra faktorer att ta i beaktande. Läs vidare så berättar vi mer!

Valet av moderator bör göras med stor omsorg

Det finns flera faktorer som avgör huruvida en paneldebatt blir en flipp eller flopp. Därför är det viktigt att identifiera nycklarna till framgång och säkerställa att dessa finns på plats. Av detta skäl bör du som ska anordna en sådan debatt tänka på att:

 • Välja moderator med stor omsorg. Det är viktigt att välja ut de olika deltagarna som ska delta i paneldebatten med stor omsorg. Men kanske än viktigare är valet av moderator. Det spelar nämligen knappt någon roll vilka deltagarna i panelen är om den som leder hela tillställningen inte klarar av att utföra sin uppgift på ett vettigt sätt. Därför bör detta val göras med särskilt stor omsorg.
 • Även valet av panelmedlemmar är viktigt. Det är naturligtvis även viktigt att de olika medlemmarna till panelen väljs ut med stor omsorg. De olika deltagarna bör vara såväl intressanta och spännande som vältaliga och kunniga. Dessutom bör de gärna representera en bred skara individer vad gäller allt från kön och ålder till bakgrund och perspektiv.
 • Öva inte in diskussionen på ett formellt sätt. Det finns inget skäl att öva in diskussionen på förhand. Detta är inte bara onödigt utan riskerar även att förstöra dynamiken i paneldebatten och göra att den känns väldigt konstlad. Däremot kan det vara bra om den person som ska leda tillställningen redan på förhand ger deltagarna i panelen vissa förhållningsregler och liknande. Med detta sagt är det dock viktigt att spontaniteten inte går förlorad.
 • Paneldebatten bör läggas upp mer som en diskussion. Allra helst bör paneldebatten framstå som en mer eller mindre normal diskussion. Därför bör den även läggas upp på detta vis. Den bör med andra ord inte bestå av flera mindre presentationer som görs av respektive panelmedlem.

Därför ska du anlita läxhjälp till ditt barn eller ungdom

Det kan finnas flera olika anledningar till att du har ett behov av att anlita läxhjälp till ditt barn. Det kan vara så att motivationen till att gå i skolan och få bra betyg tryter eller att barnet eller ungdomen saknar en god akademisk förebild.

En vanlig anledning kan också vara att barnet eller ungdomen vill eller behöver få bättre betyg i något eller några ämnen. Detta vanligtvis för att få godkända betyg och därmed kunna slutföra sina studier på ett bra sätt. Det kan även vara för att höja sina betyg för att till exempel kunna komma in på en gymnasielinje eller högskola och universitet där det krävs bra betyg. Oavsett anledning är det definitivt en god idé att anlita läxhjälp till ditt barn eller ungdom.

Vem passar läxhjälp för?

Främst är det kanske elever på högstadiet eller gymnasiet som kan vara i behov av läxhjälp men det kan vara högst individuellt. Varje barn och ungdom är unik och behoven av hjälp med läxor kan därför också se väldigt olika ut. Det baseras på elevens sätt att lära in nya kunskaper, nivån på kunskaperna, målsättning med studierna och även vilka rutiner som finns i vardagen. Allt för att läxhjälpen ska bli så bra som möjligt och att resultaten ska bli så goda som möjligt men också för att passa in i era liv och vardag.

Fördelar med läxhjälp

Att anlita en läxhjälp till ditt barn har flera olika fördelar:

 • Studietekniken förbättras.
 • Möjlighet till högre betyg i ett eller flera ämnen.
 • Möjlighet till bättre skolresultat överlag.
 • Hjälp med att planera och strukturera sina studier.
 • Minskar stressen inför prov.
 • Motivationen ökar till att gå i skolan.
 • Barnets/ungdomens självförtroende kan öka.
 • Kan få en god förebild och/eller mentor genom sin studiecoach.
 • Får mer långsiktiga resultat och kunskaper i ämnet/ämnena.

Genom ett väl strukturerat och pedagogiskt upplägg kan studiecoachen och eleven tillsammans nå de mål som satts upp inom områden som ämneskunskap, studieteknik och motivation. Dessa mål följs sedan upp och utvärderas löpande för att ett så bra resultat som möjligt ska kunna uppnås och att ni faktiskt får valuta för pengarna.