Det kan finnas flera olika anledningar till att du har ett behov av att anlita läxhjälp till ditt barn. Det kan vara så att motivationen till att gå i skolan och få bra betyg tryter eller att barnet eller ungdomen saknar en god akademisk förebild.

En vanlig anledning kan också vara att barnet eller ungdomen vill eller behöver få bättre betyg i något eller några ämnen. Detta vanligtvis för att få godkända betyg och därmed kunna slutföra sina studier på ett bra sätt. Det kan även vara för att höja sina betyg för att till exempel kunna komma in på en gymnasielinje eller högskola och universitet där det krävs bra betyg. Oavsett anledning är det definitivt en god idé att anlita läxhjälp till ditt barn eller ungdom.

Vem passar läxhjälp för?

Främst är det kanske elever på högstadiet eller gymnasiet som kan vara i behov av läxhjälp men det kan vara högst individuellt. Varje barn och ungdom är unik och behoven av hjälp med läxor kan därför också se väldigt olika ut. Det baseras på elevens sätt att lära in nya kunskaper, nivån på kunskaperna, målsättning med studierna och även vilka rutiner som finns i vardagen. Allt för att läxhjälpen ska bli så bra som möjligt och att resultaten ska bli så goda som möjligt men också för att passa in i era liv och vardag.

Fördelar med läxhjälp

Att anlita en läxhjälp till ditt barn har flera olika fördelar:

  • Studietekniken förbättras.
  • Möjlighet till högre betyg i ett eller flera ämnen.
  • Möjlighet till bättre skolresultat överlag.
  • Hjälp med att planera och strukturera sina studier.
  • Minskar stressen inför prov.
  • Motivationen ökar till att gå i skolan.
  • Barnets/ungdomens självförtroende kan öka.
  • Kan få en god förebild och/eller mentor genom sin studiecoach.
  • Får mer långsiktiga resultat och kunskaper i ämnet/ämnena.

Genom ett väl strukturerat och pedagogiskt upplägg kan studiecoachen och eleven tillsammans nå de mål som satts upp inom områden som ämneskunskap, studieteknik och motivation. Dessa mål följs sedan upp och utvärderas löpande för att ett så bra resultat som möjligt ska kunna uppnås och att ni faktiskt får valuta för pengarna.