Har du eller funderar du kanske på att utbilda dig till målare? I så fall funderar du kanske också på vart det finns bäst möjlighet att göra karriär. Svaret är ganska enkelt – efterfrågan finns i princip överallt men sättet att arbeta kan skilja sig en aning beroende på plats. I Stockholm är det till exempel inte helt ovanligt att man som målare ofta arbetar på stora byggen medans man i en småstad arbetar mest hemma hos privatpersoner, vilket förtäljs av malarestockholm.nu.

Vad vill du göra?

På vilket sätt ens arbetsdagar ser ut kan som sagt skilja sig en liten aning beroende på om man är verksam exempelvis i Stockholm eller i en liten småstad. I stora städer sker många nybyggnationer, renoveringar och andra stora byggnadsprojekt där en målare har en given roll i arbetet. Här finns alltså möjlighet till variation som kanske inte finns på små orter, där man främst arbetar hemma hos privatpersoner och med andra mindre projekt.

Generellt kan man säga att det finns lite större möjligheter i en större stad, där det ena inte behöver utesluta den andra. Efterfrågan på målare är dock stor även i små städer men man arbetar förmodligen lite annorlunda.

Hur mycket vill du tjäna?

Genomsnittslönen för en målare är ca 34 000 kronor i månaden. Det finns såklart flera saker som kan spela in hur mycket man tjänar, till exempel om man är anställd eller om man driver en egen firma. Däremot så tar en målare normalt sett ut ett högre pris där efterfrågan är större än tillgången. Bland annat i Stockholm får man betala mer för en målare än i andra städer men det betyder såklart inte automatiskt att denne tjänar mer eftersom det även kan kosta mer att vara verksam.

Var vill du bo?

Det kanske viktigaste frågan att ställa sig är faktiskt var man vill bo. Vart är hemma för dig? Kanske är du född i Stockholm och det känns som den självklara platsen att bo och arbeta på och då ska du givetvis göra det. Detsamma gäller om man har en annan stad som sin hemstad. Efterfrågan finns över hela landet och det är i regel inga problem att få jobb för den som är utbildad som målare. Man kan alltså välja utifrån vad man trivs med allra bäst och sedan brukar resten falla på plats av sig självt.