Har din relation hamnat i gungning? Det är väldigt vanligt att man bråkar och är osams när man lever tillsammans med någon annan. För er som fortfarande vill kämpa för varandra finns dock lösningar som kan vara väldigt effektiva. Att gå i parterapi i Stockholm är idag väldigt vanligt och ett tecken på er kärlek, att den är värd att kämpa för. Det finns lite olika sorters parterapi som är utformade för olika sorters problem. Några av de vanligaste typerna av terapi för par är:

  • EFT – emotionellt fokuserad terapi
  • IBCT – Integrativ beteendeterapi för par
  • KBT – Kognitiv beteendeterapi
  • IMAGO

KBT är en av de vanligaste terapisorterna och en välbeprövad och klassisk metod som gett goda resultat. I kort går KBT ut på att man först och främst ser över era problem och den nuvarande situationen. Då kan man på ett mer konkret sätt hitta lösningar. I kort handlar KBT om att blicka framåt och inte se bakåt. EFT är en annan sort som är en förkortning för emotionellt fokuserad terapi. Till skillnad från KBT som är framtidsorienterad går man inom EFT igenom barndomen. Tanken med den här sortens terapi är att paret ska få en ännu starkare anknytning och vi-känsla. Man lär sig förstå sig själv och den andra parten bättre.

IBCT och IMAGO

Två terapisorter som inte är lika vanliga men som också används som parterapi i Stockholm är IBCT och IMAGO. IBCT går ut på att man analyserar de två parternas beteendemönster och försöker öva på att acceptera varandras känslor. Därtill går man också igenom relationen, hur den sett ut genom tiden samt svagheter och styrkor som ni har. IMAGO är en terapiform som blandar både KBT och psykodynamisk terapi. Här är dialogen huvudrollen. I regel arbetar man efter tre kategorier; man återberättar, man bekräftar och får bekräftelse samt man lever sig in.

Det finns ingen som kan säga när det är dags att söka hjälp hos en parterapeut. Men om du och din partner känner att ni glider ifrån varandra, ständigt har samma bråk och gräl och inte kommer någonvart, kan det vara på tiden att börja gå i parterapi i Stockholm.