Om man har blivit beviljad ekonomiskt stöd för personlig assistens så kan man vända sig till en assistansanordnare i Gävle för att hitta och anlita sin personliga assistent. En assistansanordnare kan finnas på kommunen, men kan också vara ett privat företag eller ett så kallat brukarkooperativ. Alla assistansanordnare som har blivit beviljade tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ska hålla en hög kvalitet för sin verksamhet.

Teckna avtal med assistansanordnaren

När man hittat rätt assistansanordnare så är det viktigt att man skriver ett avtal. Avtalet är till för både kunden eller brukaren och för assistansanordnaren, och reglerar både skyldigheter och rättigheter. Om de två parterna skulle hamna i konflikt någon gång så kan avtalet spela en central roll för att kunna lösa konflikten. Ett sådant avtal består ofta av dessa två delar, men kan också inkludera ett så kallat privat avtal:

  • Huvuddel: huvuddelen av avtalet är den del som reglerar vem som är ansvarig för vad, och till exempel vad som händer om kunden eller brukaren skulle bestämma sig för att avbryta kontraktet eller byta assistansanordnare. Där anges därför en uppsägningstid vilken gäller för båda parterna. Huvuddelen av avtalet kan inte ändras senare, utan i så fall måste man skriva ett helt nytt avtal efter att det tidigare avtalet har sagts upp.
  • Bilagor: i bilagorna till avtalet brukar saker som assistanskostnader, utbildningar som ingår, och uppgiftsfördelning regleras mer i detalj. Till skillnad från huvuddelen av avtalet så kan bilagorna ändras under tiden som avtalet är i kraft. De exakta villkoren för ändringar i bilagorna ska framgå i huvuddelen av avtalet.

Värt att tänka på när man skriver avtal med sin assistansanordnare

  • Hur lång uppsägningstiden och bindningstiden är: Innan man skriver under kontraktet bör man kontrollera hur länge man som kund eller brukare än bunden till assistansanordnaren. Man bör också förhandla till sig en bra uppsägningstid. En uppsägningstid på 1-2 månader är relativt vanligt och tillåter kunden eller brukaren en viss flexibilitet, men den bör aldrig överstiga tre månader.
  • Redovisning av assistansersättningen: man kan som kund eller brukare kräva att det ska stå med i kontraktet exakt hur assistansersättningen som de tjänar på kunden kommer användas. Då kan man till exempel hålla koll på hur stor del av ersättningen som går till den personliga assistentens lön.